Beste wensen en een liefdevol 2022

Terug én vooruit kijken

2021  Wat een jaar
Het is het jaar geweest van corona, het jaar van de woningcrisis, het jaar van de verlaging van de verhuurdersheffing, een jaar van anders werken, elkaar anders treffen. Het jaar waarin grote en kleine veranderingen plaatsvonden voor ieder van ons. Voor 5V is het ook het jaar geweest van samenwerking en prachtige opdrachten bij dito bedrijven.

We hebben samengewerkt met woningcorporaties, zorgaanbieders, gemeenten. We hebben geparticipeerd in buurtontwikkeling, herstructurering, wijkaanpak, teamontwikkeling, bewonersondersteuning, zorgarrangementen, conceptuele bouwprogramma’s voor wonen en zorg. We hebben audits mogen uitvoeren, trainingen mogen geven, kwaliteits- en veiligheidsplannen geschreven, zijn omgevingsdialogen aangegaan, aan buurtvisies gewerkt. En dit allemaal met lieve, fijne en goede collega’s bij opdrachtgevers die vanuit visie, compassie en ervaring hebben willen werken aan welbevinden voor de huurder, de client, de burger. Het maakt uit waar je werkt, maar vooral voor wie. We zijn onze opdrachtgevers dankbaar!

2022 Wat voor ons ligt

Graag willen we het komende jaar verder werken aan de zaadjes die gepland zijn. We kijken uit naar verdere samenwerking waarin we onze ‘markt’ verder onderzoeken, 2022 staat voor verdieping. We zijn actief in buurten en wijken, in teams en organisaties. Dit doen we grensontkennend, omgevingsbewust en participatief, met de huurder, de client en de burger, in duurzame relatie met onze opdrachtgevers. 

Zijn er vraagstukken op het gebied van wonen en zorg, laat het ons vooral weten. We werken graag samen met u aan een oplossing op maat. Laten we in gelijkwaardigheid, met deugd en vertrouwen en met de blik naar buiten de inspiratie naar binnen halen!

Heb een goed 2022!