5V management staat voor Verwerkelijken van processen en projecten

Proces- en projectmanagement

Samen werken aan een project of proces, dat vraagt om betrokkenheid, afstand nemen, begrip voor ieders belangen en sturen op gemeenschappelijkheid. Daarnaast is kennis nodig en een juiste aanpak om een goed plan uit te voeren. Wij zorgen voor inhoudelijke kwaliteit, gezamenlijke verantwoordelijkheid en draagvlak. Wij dragen bij aan de totstandkoming of organisatie van bijvoorbeeld:

 • Projecten rondom wonen en zorg
 • Participatieprocessen
 • Formele en informele huurdersparticipatie
 • Bouwconcepten en initiatieven
 • Coöperatieve initiatieven
 • Ouderinitiatieven
 • Begeleiding huurdersorganisaties en cliëntenraden
 • Het maken van wijkvisies
 • Buurten- en wijkaanpak
 • Ideeën rondom integratie en transculturele vraagstukken
 • Projecten rondom bijzondere doelgroepen
 • Projecten rondom veiligheid
 • Inhoudelijke trainingen op maat op het gebied van wonen, zorg en welzijn