Over 5V

Waarom 5V?

Werken vanuit Vakmanschap

Onze maatschappij is aan het veranderen en vraagt om nieuwe vormen van samenwerken en samenleven. Wij leveren een creatieve bijdrage aan het vinden en doorontwikkelen van nieuwe vormen.

5V management is een adviesbureau voor (interim- en proces) management en coaching.Wij ondersteunen, coachen, adviseren en begeleiden organisaties, teams en personen op het gebied van wonen, welzijn en zorg.

HOE GAAN
WIJ TE WERK?

De ideeën en veranderingen ontstaan vanuit verbeelding. Alleen vanuit verbinding kun je deze verwerkelijken. Door ideeën goed te implementeren vindt er verwerkelijking plaats. Waarin na evaluatie de verankering wordt verantwoord.

Vaak hoeft er niets af, komt er vooral bij. Waarderen dat wat al goed was, is onderdeel van het veranderingsproces. Wij bieden tijdelijk personele ondersteuning op managementniveau.

Ook leveren we ervaren procesmanagers voor bijvoorbeeld het ontwikkelen of implementeren van concepten en innovatieve producten op het gebied van wonen en zorg. We bieden hulp en ondersteuning bij trajecten in het kader van integratie of participatie.

5V management biedt coaching-trajecten op maat. Zowel voor individuen, voor teams als voor processen. Een onderzoeksvraag of onderwerp wordt via een interactieve, innovatieve en creatieve methode voor het voetlicht gebracht, de groepsdynamiek binnen een team wordt versterkt of een project uitgewerkt. Wij faciliteren op zowel inhoud als proces.

Ook kunt u ons inhuren voor het faciliteren van een eenmalige bijeenkomst op uw of onze eigen inspirerende locatie, tot het langduriger ondersteunen van teams. We onderzoeken, werken uit en implementeren transformaties en beleidsvragen in uw bedrijf.

Professionals bieden ondersteuning aan huurdersorganisaties in hun nieuwe rol als meedenker en meebeslisser: in het organiseren van invloed en zeggenschap. Wij begeleiden bewoners/ huurdersorganisaties en cliëntenraden bij hun onderlinge samenwerking en die met hun woningcorporaties en/of zorginstellingen. Ook wooncoöperaties begeleiden we graag naar het realiseren van hun doelstellingen.

Wij werken op de terreinen Wonen-Zorg-Welzijn voor en met woningcorporaties, zorgaanbieders en overheden.

  • Mirjam Lamme

Mirjam Lamme, oprichter en eigenaar van 5V management. Ik heb een langdurige ervaring in het managen en leidinggeven binnen de volkshuisvesting. Dankzij een bijkomende achtergrond in de zorg- en welzijnssector kan ik de actuele vraagstukken vanuit de verschillende invalshoeken belichten en met elkaar verbinden.

Naast de opleiding tot Sociaal Veranderkundige heb ik de opleidingen Management van Organisaties (leiderschap in organisaties) en Bestuurlijk Leiderschap aan de AOG School of Management in Groningen afgerond…

  • Chaja Moerman

Met mijn ervaring in de volkshuisvesting en in het maatschappelijk veld heb ik een goed oog en luisterend oor voor de diversiteit in vraagstukken. Mijn talent is deze vanuit de verschillende belangen te benaderen. Ik ben gericht op resultaat en samenwerking en de manier waarop het bereikt mag worden, moet ook leuk zijn. Ik ben een zakelijke, doch creatieve ontwikkelaar. Ik houd ervan moeilijke processen te ontrafelen en te komen tot pragmatische oplossingen.

  • Lieneke Verspaandonk

Een enthousiaste pionier, netwerker en presteerder! Die kreeg ik ooit terug van een collega. En daar ben ik best trots op!

Ik studeerde in 1993 af aan de hogeschool social work in Eindhoven met de afstudeerscriptie “Kun je tellen zonder te vertellen…”. De cijfers ondersteunen het verhaal en zeggen niets zonder het verhaal… en dat is een kernwaarde die in mijn werk als rode draad loopt…. Het verhaal van de bewoner, het verhaal van de klant….

  • Sarah Wullems

Als Veiligheidskundige en kwaliteitsadviseur zoek ik verbinding tussen partijen om veiligheidsproblemen op te lossen, overzicht te behouden gedurende crisissituaties en zoek ik verbinding tussen partijen zodat mensen veilig kunnen wonen en werken en bedrijfscontinuïteit wordt gewaarborgd.

Verbinden met 5V

Onze opdrachtgevers