Over 5V

Waarom 5V?

Werken vanuit Vakmanschap

Onze maatschappij is aan het veranderen en vraagt om nieuwe vormen van samenwerken en samenleven. Wij leveren een creatieve bijdrage aan het vinden en doorontwikkelen van nieuwe vormen.

5V management is een adviesbureau voor (interim- en proces) management en coaching.Wij ondersteunen, coachen, adviseren en begeleiden organisaties, teams en personen op het gebied van wonen, welzijn en zorg.

HOE GAAN
WIJ TE WERK?

De ideeën en veranderingen ontstaan vanuit verbeelding. Alleen vanuit verbinding kun je deze verwerkelijken. Door ideeën goed te implementeren vindt er verwerkelijking plaats. Waarin na evaluatie de verankering wordt verantwoord.

Vaak hoeft er niets af, komt er vooral bij. Waarderen dat wat al goed was, is onderdeel van het veranderingsproces. Wij bieden tijdelijk personele ondersteuning op managementniveau.

Ook leveren we ervaren procesmanagers voor bijvoorbeeld het ontwikkelen of implementeren van concepten en innovatieve producten op het gebied van wonen en zorg. We bieden hulp en ondersteuning bij trajecten in het kader van integratie of participatie.

5V management biedt coaching-trajecten op maat. Zowel voor individuen, voor teams als voor processen. Een onderzoeksvraag of onderwerp wordt via een interactieve, innovatieve en creatieve methode voor het voetlicht gebracht, de groepsdynamiek binnen een team wordt versterkt of een project uitgewerkt. Wij faciliteren op zowel inhoud als proces.

Ook kunt u ons inhuren voor het faciliteren van een eenmalige bijeenkomst op uw of onze eigen inspirerende locatie, tot het langduriger ondersteunen van teams. We onderzoeken, werken uit en implementeren transformaties en beleidsvragen in uw bedrijf.

Professionals bieden ondersteuning aan huurdersorganisaties in hun nieuwe rol als meedenker en meebeslisser: in het organiseren van invloed en zeggenschap. Wij begeleiden bewoners/ huurdersorganisaties en cliëntenraden bij hun onderlinge samenwerking en die met hun woningcorporaties en/of zorginstellingen. Ook wooncoöperaties begeleiden we graag naar het realiseren van hun doelstellingen.

Wij werken op de terreinen Wonen-Zorg-Welzijn voor en met woningcorporaties, zorgaanbieders en overheden.

  • Mirjam Lamme

Mirjam Lamme, oprichter en eigenaar van 5V management. Ik heb een langdurige ervaring in het managen en leidinggeven binnen de volkshuisvesting. Dankzij een bijkomende achtergrond in de zorg- en welzijnssector kan ik de actuele vraagstukken vanuit de verschillende invalshoeken belichten en met elkaar verbinden.

Naast de opleiding tot Sociaal Veranderkundige heb ik de opleidingen Management van Organisaties (leiderschap in organisaties) en Bestuurlijk Leiderschap aan de AOG School of Management in Groningen afgerond…

  • Chaja Moerman

Met mijn ervaring in de volkshuisvesting en in het maatschappelijk veld heb ik een goed oog en luisterend oor voor de diversiteit in vraagstukken. Mijn talent is deze vanuit de verschillende belangen te benaderen. Ik ben gericht op resultaat en samenwerking en de manier waarop het bereikt mag worden, moet ook leuk zijn. Ik ben een zakelijke, doch creatieve ontwikkelaar. Ik houd ervan moeilijke processen te ontrafelen en te komen tot pragmatische oplossingen.

  • Lieke van Acht

Betrokken, ondernemend, flexibel en leergierig, zo zou ik mezelf willen omschrijven. Ik ben een aanpakker en bouw graag, in samenwerking met anderen, aan de ontwikkeling van mensen en organisaties. Wat mij drijft? Mijn nieuwsgierigheid naar mensen en de wil om hen bewust te maken van de kracht van communicatie, in woord en beeld.

  • Meike Mommers

Weloverwogen en bedachtzaam, dat hoor ik vaak over mijzelf terug. Een mening heb ik niet meteen paraat, ik broed graag op ideeën. Gaandeweg, en het liefst al schrijvend, vorm ik mijn gedachten.

Mijn voorkeur om te broeden, betekent zeker niet dat ik traag werk. Ik werk graag naar een duidelijke deadline toe en haal er voldoening uit productief te zijn. Mijn collega’s omschrijven mij als iemand die:…

  • Willemien van Rossum

Jaren geleden kwam ik in de volkshuisvesting terecht, de sector waarin ik me thuis voel en mijn staat van dienst daarin staat als een huis.

Ik prijs mij gelukkig met jarenlang ervaring op het gebied van de volkshuisvesting. Ik heb veel praktijkervaring op het gebied van (bewoners)participatie, communicatie met name gericht op bewonersactiviteiten, bemiddeling, leefbaarheid en last but not least de participatie rondom renovatie en sloopprojecten.

  • Elly Pansier

Ik ben een mensgerichte bruggenbouwer die graag samen het verschilt maakt en stuurt op verbetering, samenwerking en in- en extern breed gedragen resultaten. Ik hou van complexiteit, van denken en van doen, van luisteren en van praten en ben pas tevreden als iedereen dat is.

  • Nicole de Koning

Een ruime ervaring binnen het sociale domein met als aandachtspunt bestaans(on)zekerheid.
Veelal overal gestart als pilot is bestaanszekerheid nu ingebed in organisaties en gaat het niet alleen maar om versobering van generieke regelingen, maar om aandacht en nabijheid. En maatwerk.
Ik houd ervan om oplossingen buiten de kaders te zoeken als de kaders niet de oplossing zijn.

  • Sarah Wullems

Als Veiligheidskundige en kwaliteitsadviseur zoek ik VERBINDING tussen partijen om veiligheidsproblemen op te lossen, overzicht te behouden gedurende crisissituaties en zoek ik verbinding tussen partijen zodat mensen veilig kunnen wonen en werken en bedrijfscontinuïteit wordt gewaarborgd maar zich vooral ook veilig VOELEN.

Verbinden met 5V

Onze opdrachtgevers