Adviseur en Onderzoeker Sociaal domein en Wonen

Meike Mommers

“De gehele wetenschap is niets meer dan een verfijning van het dagelijks denken”

Weloverwogen en bedachtzaam, dat hoor ik vaak over mijzelf terug. Een mening heb ik niet meteen paraat, ik broed graag op ideeën. Gaandeweg, en het liefst al schrijvend, vorm ik mijn gedachten.

Mijn voorkeur om te broeden, betekent zeker niet dat ik traag werk. Ik werk graag naar een duidelijke deadline toe en haal er voldoening uit productief te zijn. Mijn collega’s omschrijven mij als iemand die: onvermoeibaar is, altijd kwaliteit levert, opbouwend is en altijd rustig blijft, ook onder stressvolle omstandigheden.

De studies die ik heb gedaan en de domeinen waarin ik werkervaring heb opgedaan, verklappen mijn brede interesse. Ik heb de studies Algemene Sociale Wetenschappen in Utrecht en Besturen van maatschappelijke organisaties in Amsterdam gevolgd. Sindsdien heb ik – in de hoedanigheid van onderzoeker, projectcoördinator en beleidsadviseur – werkervaring opgedaan op de terreinen van stedelijke vernieuwing, volkshuisvesting, wonen, armoede, schuldenproblematiek, bewonersparticipatie en lokale democratie.

In de schoolbanken heb ik vooral geleerd om (actuele) maatschappelijke vraagstukken vanuit meerdere invalshoeken te bekijken. Dat was weliswaar vaak vrij theoretisch. In mijn werkende leven heb ik geleerd hoe je abstracte stof kunt vertalen naar iets kernachtigs en bruikbaars voor de praktijk. Die vertaalslag maken is iets waar ik energie van krijg. Hoewel ik een onderzoekende houding heb en graag verdiepend werk, werd het mij steeds meer duidelijk dat ik het belangrijk vind een duidelijke link naar de praktijk te hebben en in contact te blijven staan met die praktijk.

Daar waar anderen misschien sneller over gaan tot het bedenken van oplossingen, zit het in mijn aard om eerst te verkennen en het ‘verhaal’ te herleiden. Ieder vraagstuk kent meerdere kanten, ieder verhaal is uniek. Vanuit oprechte belangstelling bied ik een luisterend oor en leef ik me in. Wat ik uiteindelijk oplever moet aan dat verhaal recht doen. Het moet voor mijn gevoel kloppen, het moet ‘echt’ zijn.