Oprichter en eigenaar

Mirjam Lamme

“Wie handelt vanuit passie
heeft geen werk, maar een leven”

Vanuit oprechte interesse in mensen en hun drijfveren doorgrond ik snel wat nodig is, in teamverband of individueel, om goed te kunnen functioneren in teams, in organisaties, in projecten, in processen. Ik gebruik humor, nabijheid en georganiseerde chaos om mensen verder te brengen. Ik doe dat met de juiste combinatie van bezieling en zakelijkheid. En dat doe ik in liefde bij meerdere en verschillende opdrachtgevers.

Ik houd van mensen in alle hoedanigheden, op alle plekken in elke organisatie. In mijn werk zorg ik voor een bodem van vertrouwen, kwetsbaarheid, veiligheid en openheid, wat de basis is voor verandering èn bestendiging. Ik heb een langdurige ervaring in het managen en leidinggeven binnen de volkshuisvesting, zorg en het sociale domein. Door deze brede ervaring kan ik de actuele vraagstukken in de samenleving vanuit de verschillende invalshoeken belichten en met elkaar verbinden. Altijd vanuit het perspectief van de klant.

Ik zoek de balans tussen inhoud en proces, tussen de harde en zachte kant van het werk, als bruggenbouwer en verbinder.

Ik heb naast interimmanagement en teamontwikkeling ruime ervaring met het werken aan strategische- en beleidsvraagstukken, op het gebied van wonen en zorg en in het publieke domein. Ik heb onder andere gewerkt aan de totstandkoming van prestatieafspraken met gemeenten, doorontwikkeling van huurdersorganisaties, ontwikkeling van maatschappelijk (zorg) vastgoed, leefbaarheidstrajecten, wijkvisies, initiatieven rondom buurtcultuur, organiseren van regionale zorginkoop, het realiseren en organiseren van kleinschalige woonzorginitiatieven.

In mijn vrije tijd ben ik lid van de Raad van Toezicht Stichting Maatschappelijke Opvang Helmond, lid van de Raad van Toezicht Stichting WoonGenoot Nijmegen, en voorzitter van steunstichting Talentum Evolvere (’s-Hertogenbosch). Tevens ben ik visitator via Pentascope.

Daarnaast ben gecertificeerd coach en trainer, onder andere via LIFO®