Projectleider en Pionier

Nicole de Koning

“Elke uitdaging kan worden opgelost met een beetje vindingrijkheid”

Een ruime ervaring binnen het sociale domein met als aandachtspunt bestaans(on)zekerheid.
Veelal overal gestart als pilot is bestaanszekerheid nu ingebed in organisaties en gaat het niet alleen maar om versobering van generieke regelingen, maar om aandacht en nabijheid. En maatwerk.
Ik houd ervan om oplossingen buiten de kaders te zoeken als de kaders niet de oplossing zijn.

Ik werk als sociaal ondernemer op het gebied van re-integratie, participatie, sociale activering, leer-werktrajecten, dagbesteding en duurzame verbindingen.
Het gaat om kansen zien, uitdragen en uitvinden om mensen een duurzame kans te zoeken en te geven om de bestaansonzekerheid te verkleinen.
Dit passen we toe in buurtontwikkelingen, sociale buurtinitiatieven, maar ook om binnen bedrijven de methoden uit te dragen als een olievlek.

Mijn filosofie is dat gezien en gehoord worden een belangrijke bijdrage levert aan welzijn, dus bestaanszekerheid.
Ik ben een mensen-mens, oplossingsgericht. Een doener met gezonde realiteitszin en humor. Ik kan mij gemakkelijk conformeren zonder daar de verhoudingen bij uit het oog te verliezen. Ik presteer goed binnen kaders, maar ben niet vies van pionieren.
Ik ben een MacGyver als het gaat om mogelijkheden bedenken en bruggen te bouwen voor alle beren op plekken waar geen weg is.

Ik ben onder andere inzetbaar voor buurtontwikkeling, participatieprocessen, als kwartiermaker of projectleider.