Tag

integrale aanpak
grensontkennend samenwerken
Gemeenten, woningcorporaties en zorg- en welzijnsinstellingen staan voor grote maatschappelijke opgaven. Dit vraagt om grensontkennend samenwerken, maar wat is dat eigenlijk?
Lees meer