5V management staat voor Verrijkend Veranderen

Coaching en advies

Team-coaching

5V management ontwikkelt trainingen en bijeenkomsten voor teams en afdelingen en coacht zowel individuele medewerkers als teams. Het werken in teamverband stelt eisen aan het team en de leden van het team. Er is altijd sprake van interactie en soms kan het wat wrijven. Zonder wrijving is er geen glans, maar er mogen geen blaren van komen.

Elk team heeft behoefte aan een optimaal evenwicht in rollen. Wij hebben aandacht voor de groepsdynamica en gebruiken deze voor het coachen en trainen van teams om tot betere resultaten te komen. Wij ondersteunen teams in hun ontwikkelingsproces, maar ook als het even niet zo goed gaat of er sprake is van spanning of crisis.

Team-coaching is erop gericht om de interactie zo te beïnvloeden dat de onderlinge samenwerking en verhouding verbetert. Hierdoor wordt de verantwoordelijkheid vergroot, de communicatie met de rest van het bedrijf verbeterd, zelfsturing bevorderd en meer resultaatgericht gewerkt. Tegelijkertijd wordt een betere voedingsbodem voor ideeën en initiatieven gekweekt.De sfeer is informeel, veilig en prettig.

Executive coaching

Hoe hoger op de ladder, hoe minder tegenspraak en kritiek. Tegelijkertijd is de impact van het eigen handelen steeds groter, net als complexiteit van de vraagstukken. Wanneer je een eindverantwoordelijke rol of positie bekleedt wordt de mogelijkheid om op ooghoogte je eigen twijfels en dilemma’s te bespreken steeds ingewikkelder.

 • Doe je de juiste dingen?
 • Doe je ze goed?
 • Doe je ze met de juiste mensen?

Het coachen van een bestuurder, ondernemer of manager waar behoefte is aan onafhankelijk en onbevooroordeeld advies, een luisterend oor. Wij leveren een bijdrage aan innerlijke motivatie, persoonlijke ontwikkeling en onderzoeken van drijfveren. Daarnaast leveren wij een programma van meerdere dagen gericht op persoonlijk leiderschap. Deze ontwikkelings-coaching vindt twee keer per jaar plaats op een bijzondere locatie in het buitenland. Mogelijk vanaf minimaal 3 personen. Neem contact op voor extra informatie.

Coaching en training met LIFO®

LIFO® staat voor Life Orientations. De LIFO® methode is erop gericht de prestaties van individuen en teams te optimaliseren. En om sterke kanten van mensen die moeten samenwerken te stimuleren, te mobiliseren en te coördineren. Daardoor zal een beter klimaat ontstaan voor samenwerking, doeltreffende besluitvorming en een effectieve probleemoplossing. Dit draagt bij tot het streven van organisaties naar verhoogde productiviteit en verbeterde kwaliteit. Het biedt management van sterke eigenschappen en ontwikkeling van persoonlijke kracht.

Het is een methodische inventarisatie van gedragsvoorkeuren. Aan de hand daarvan worden strategieën uitgestippeld waarmee men deze persoonlijke sterktes optimaal kan exploiteren.

Voor de LIFO® programma’s is karakteristiek dat zij:

 • Zeer gebruiksvriendelijk zijn
 • Geschikt zijn voor vele verschillende toepassingen
 • Een manier zijn om het kwalitatieve functioneren van een organisatie optimaliseren
 • Vrij zijn van waardeoordelen

De LIFO® training en coaching brengt u en uw groepsleden een aantal essentiële vaardigheden bij: U krijgt inzicht in uw persoonlijke gedragsstijl en leert deze nog beter toe te passen en productief te maken. U krijgt begrip en respect voor het gedrag van anderen, ook als deze een andere gedragsstijl prefereren. U leert beter en productiever te werken in teamverband.

Deze coaching en training is toe te passen op:

 • Persoonlijke effectiviteit
 • Management development
 • Veranderingsmanagement
 • Conflicthantering
 • Competentiemanagement

 

 • Leiderschapsvaardigheden
 • Loopbaanontwikkeling
 • Klantgericht handelen
 • Teamvaardigheden
 • Werving & Selectie