5V management staat voor Verbindend Leiderschap

Interim management

Soms is er sprake van zwaar weer in een organisatie door reorganisatie, een crisissituatie of hoog ziekteverzuim. Misschien is er een personeelstekort door zwangerschap of door een geplande sabbatical. Of is er een situatie in een organisatie waarin in korte tijd resultaten geboekt moeten worden en lukt dat niet omdat je simpelweg handen en denkkracht tekort komt. Allemaal momenten om een beroep op ons te doen.

Hierbij gaan wij uit van eigen verantwoordelijkheid, eigenaarschap en vertrouwen. Gezamenlijk wordt de gewenste doelstelling behaald. Het aangaan van de dialoog, samenwerken en een open communicatie zijn belangrijke uitgangspunten waardoor resultaten beter en sneller zichtbaar worden.

Managen is een vak

Jarenlange ervaring wordt ingezet voor corporaties en organisaties in het sociale en publieke domein die tijdelijk een deskundige, doortastende manager nodig hebben. Om samen een nieuwe weg in te slaan, een verbetertraject te laten slagen, om neuzen in verschillende richting toch hetzelfde te laten ruiken.