Terug- én vooruitblikken

2022  Een roerig jaar

Het jaar 2022 begonnen we het laatste staartje van corona optimistisch, de beperkende maatregelen werden steeds meer losgelaten. Hierdoor konden we elkaar weer meer gaan ontmoeten: de collega’s van 5V, collega’s bij onze opdrachtgevers alsook de huurders, cliënten en burgers met en voor wie we werken. Maar veel tijd om langzaam terug te keren naar ‘normaal’, in economisch opzicht te herstellen en de coronacrisis te verwerken, kregen we niet. Eind februari werden we opgeschrikt door een andere mondiale crisis: de oorlog in Oekraïne. Het leed van de Oekraïners raakt ons allemaal. De oorlog heeft ook consequenties voor het werk wat we doen en hoe we dat werk doen. De gasprijzen, de prijzen van voedingsmiddelen en de prijzen van grondstoffen stegen. Er ontstond schaarste aan materialen en mankracht. Tegelijkertijd voelden we dat huurders, cliënten en burgers ons méér nodig hadden dan anders.

Het was ook het jaar waarin de volledige afschaffing van de verhuurderheffing per 2023 werd aangekondigd. Maar daar tegenover werden bindende (prestatie)afspraken opgelegd. Woningcorporaties en gemeenten, partijen met wie 5V ook in 2022 veelal heeft samengewerkt, moeten aan deze afspraken gevolg geven. Adviseren in beleidskeuzes naar aanleiding van die Nationale Prestatieafspraken, is dan ook één van de dingen die we in 2022 gedaan hebben.

Maar we deden nog veel meer! Zo hebben we nieuw huurbeleid ontwikkeld in Gorinchem, waarbij beleidsontwikkeling en implementatie nadrukkelijk hand in hand gingen, gewerkt aan sociale buurtontwikkeling en herstructurering van een aantal wijken in Den Bosch, en daar ook de totale communicatie verzorgd. We hebben een wijkontwikkelplan met uitvoeringsprogramma gemaakt in Limburg. Daarbij gewerkt aan positieve gezondheid, bestaanszekerheid, ontmoeting, groen en duurzaamheid. We hebben bewonerscommissies ondersteund met sociaal plannen, maar ook met het maken van prestatieafspraken o.a. in Someren, Cranendonk en Asten. In Wageningen hebben we meegewerkt aan een renovatieproces. We hebben teams en afdelingen gemanaged, gecoördineerd en gecoacht in Waalwijk en in Dongen. En trainingen en workshops gegeven. Maar vooral zoveel mooie ontmoetingen gehad.

Want de andere kant is ook dat het ‘gewone’ leven hier verder gaat, en dus ook ons ‘gewone’ werk. Maar wel vanuit een nadrukkelijker besef dat we alleen in verbinding met elkaar verder komen. Dit jaar vroeg ons om sámen de schouders eronder te zetten! Sámen met collega’s bij onze opdrachtgevers, sámen met huurders, sámen met bewoners. Dit deden we met energie! En vooral met compassie en medemenselijkheid!

 2023   Vol optimisme en in verbinding

In 2023 willen we graag weer samenwerken!

We gaan onze methodiek op buurtontwikkeling werkenderweg nog verder verdiepen en vaker in de praktijk toepassen. In onze volgende blog die binnenkort verschijnt vertellen we u meer over die methodiek en visie.

Ook willen we het grensontkennend samenwerken nog meer handen en voeten geven. Want als 2022 ons één ding heeft geleerd, is het wel dat het waarom ertoe doet: de welwillendheid om de medemens, vanuit liefde en bezieling, verder te helpen! Het waarom en het hoe doet ertoe, niet vanuit welke hokjes, kaders of organisatie(s) dat gebeurt.

5V wil daarom ook in 2023 als verbinder en bruggenbouwer een bijdrage leveren aan het tot stand brengen van (welwillende) netwerken. We doen dit door een juiste combinatie van bezieling en zakelijkheid, en altijd vanuit nabijheid.

Doet u met ons mee?
Fijn om met u, met jou, met jullie ook in 2023 grensontkennend samen te werken!

Namens het team van 5vmanagement

Hartelijke groet,

Mirjam Lamme